MARI IDEALURI MASONICE ALE UMANITATII

· Triplul principiu: Libertate-Egalitate-Fraternitate (în România a circulat si sinonimul sau, Dreptate-Fratie)
· Rationalismul si iluminismul
· Statele Unite ale Europei (Uniunea Europeana)
· Societatea Natiunilor (Organizatia Natiunilor Unite)
· Republica si revolutia universala
· Crearea armatelor nationale
· Independenta si unitatea nationala
· Afirmarea libera a personalitatii popoarelor
· Afirmarea si respectarea drepturilor omului
· Dreptul de proprietate
· Egalitatea cetatenilor în fata legii
· Garantarea produsului muncii
· Votul universal
· Introducerea Codului Civil
· Realizarea instructiei publice
· Libertatea individuala(de constiinta)
· Libertatea presei
· Libertatea cultelor
· Dreptul de proprietate literara si artistica
· Separarea Bisericii de Stat
· Interzicerea pedepsei cu moartea
· Dreptul la asistenta sociala.

 


DECLARATIA DE INDEPENDENTA A S.U.A.
- fragment -

 

…Noi privim ca un adevar evident prin el însusi faptul ca toti oamenii au fost creati egali, ca ei au primit de la Creatorul lor unele drepturi inalienabile, printre care: viata, libertatea si cautarea fericirii. Pentru a asigura aceste drepturi au fost constituite guverne care se întemeiaza pe consimtamântul celor care sunt guvernati. De fiecare data când o forma de guvernare este destructiva, poporul are dreptul de a o modifica sau de a o aboli si de a institui o noua guvernare, stabilind fundamentele si principiile acesteia. Poporul organizeaza Puterea în forma care îi pare cea mai accesibila, pentru a-si realiza siguranta si fericirea sa. Experienta arata ca guvernele aflate la putere mai mult timp nu sunt schimbate pentru cauze simple si trecatoare, ca genul uman este predispus la suferinta, dar nu la infinit, abolind formele de guvernare învechite.
Dupa o îndelungata perioada de abuzuri si uzurpari ale guvernului care urmareste sa supuna poporul unui despotism absolut, este dreptul acestui popor sa-si scuture jugul dominator si sa stabileasca noi gardieni în vederea asigurarii sigurantei sale viitoare. Astfel a fost si rabdatoarea asteptare a acestor colonii, care demonstreaza necesitatea de a schimba sistemul precedentilor guvernanti.
Istoria guvernarii Marii Britanii este o istorie a nedreptatii si uzurparilor având drept scop stabilirea unei tiranii absolute asupra acestor state. Pentru a le salva, supunem aceste fapte judecarii lor de catre lumea impartiala.


CONSTITUTIA STATELOR UNITE ALE AMERICII
 1787
- selectiv -

 

Art.1 - Congresul nu va putea stabili nici o lege care sa interzica: liberul exercitiu, religia, libertatea cuvântului sau a presei si sa atinga dreptul cetatenilor de a se întruni si de a adresa petitii guvernului pentru solutionarea cererilor lor.
Art.2 - O militie bine organizata este necesara pentru mentinerea securitatii unui stat liber. Aceasta nu va putea sa limiteze dreptul poporului de a detine si purta arme.
Art. 3 - (se refera la activitatea militarilor pe timp de pace).
Art.4 - Dreptul cetatenilor de a fi protejati si pusi la adapost nu poate sa fie violat. Mandatele de perchezitie nu vor putea fi aprobate decât pentru situatii plauzibile si trebuie sa contina specificat locul perchezitiei si numele persoanelor reclamate.
Art.5 - 9 - (garantii acordate cetatenilor care nu vor putea fi acuzati si judecati decât în baza legii).
Art.10 - Drepturile care nu sunt trecute în Constitutie, sunt rezervate statelor din componenta uniunii si popoarelor respective.
Art. 11 - (consfinteste autonomia fiecarui stat în ceea ce priveste procedurile judiciare referitoare la persoanele particulare).
Art. 12 - (alegerea presedintelui si a vicepresedintelui Federatiei).
Art. 13 - (suprimarea sclaviei).
Art. 14 - Nici un stat nu poate sa aplice legea sa restrângând privilegiile sau imunitatile cetatenilor Statelor Unite, nu poate sa priveze o persoana de viata sa, de libertate sau bunuri printr-o procedura ilegala.
(În celelalte sectiuni ale articolului, se fac referiri la alegerea reprezentantilor Statelor Unite, eligibilitatea functiilor de senator si deputat, puterile Congresului etc.).
Art. 15 - Dreptul de vot apartine cetatenilor si nu poate fi refuzat sau restrâns

 


DREPTURILE OMULUI
la 1789
- Preambulul Constitutiei franceze din 1791 -

 

1. Oamenii se nasc si ramân liberi si egali în drepturi. Diferentele sociale nu au ca temei decât folosul comun.
2. Scopul oricarei asocieri politice este conservarea drepturilor naturale si imprescriptibile ale omului. Aceste drepturi sunt libertatea, proprietatea, siguranta persoanei si împotrivirea la opresiune.
3. Principiul suveranitatii este un atribut al Natiunii. Nici un corp, nici un individ nu poate exercita o autoritate care sa nu emane expres din acesta.
4. Libertatea consta în a putea face tot ceea ce nu dauneaza altuia; astfel, singurele limite în exercitarea drepturilor naturale ale unui individ sunt acelea care asigura celorlalti membri ai societatii folosirea acelorasi drepturi. Aceste limite nu pot fi determinate decât de Lege.
5. Legea nu are dreptul sa interzica decât actiunile care fac rau societatii. Nu poate fi împiedicat nimic din ceea ce legea nu interzice si nimeni nu poate fi obligat sa faca ceea ce ea nu porunceste.
6. Legea este expresia vointei generale. Toti cetatenii au dreptul sa participe, personal sau prin reprezentantii lor, la elaborarea ei. Legea trebuie sa fie aceeasi pentru toti, fie ca apara, fie ca pedepseste. Toti cetatenii fiind egali în fata ei, acestia pot accede în mod egal la toate demnitatile, posturile si functiile publice, dupa competenta si fara alta diferenta decât aceea a virtutilor si talentelor lor.
7. Nimeni nu poate fi acuzat, arestat sau retinut decât în cazurile determinate de lege si dupa formele pe care aceasta le prescrie. Cei care solicita, dau, executa sau fac sa fie executate ordine arbitrare trebuie pedepsiti; dar oricare cetatean citat sau sechestrat în virtutea legii trebuie sa se supuna pe loc; altfel se face vinovat de împotrivire.
8. Legea nu trebuie sa stabileasca decât pedepse strict si vadit necesare si nimeni nu poate fi pedepsit decât în virtutea unei legi elaborate si promulgate anterior delictului si legal aplicate.
9. Orice persoana este presupusa nevinovata pâna când i se dovedeste vinovatia; daca se considera arestarea sa ca indispensabila, orice masura abuziva de constrângere pentru a aresta acea persoana trebuie sa fie aspru reprimata de lege.
10. Nimeni nu trebuie urmarit pentru opiniile sale, fie ele religioase, cu conditia ca manifestarea lor sa nu tulbure ordinea publica stabilita de Lege.
11. Liberul schimb al gândurilor si opiniilor este unul din drepturile cele mai importante ale omului: orice cetatean poate deci vorbi, scrie si tipari liber, cu conditia sa raspunda când abuzeaza de aceasta libertate în cazurile stabilite de lege.
12. Asigurarea drepturilor Omului si Cetateanului necesita o forta publica; aceasta forta este deci instituita în beneficiul tuturor, si nu pentru folosul individual al celor carora ea le este încredintata.
13. O contributie generala este indispensabila pentru întretinerea fortei publice si pentru cheltuielile administratiei de stat; aceasta contributie trebuie repartizata în mod egal între cetatenii, în functie de resursele fiecaruia.
14. Toti cetatenii au dreptul sa determine, ei însisi prin reprezentantii lor, necesitatea contributiei publice, sa consimta liber la aceasta, sa urmareasca felul în care este folosita, si sa stabileasca valoarea cotelor-parti, materia supusa impozitului, perceperea si durata ei.
15. Societatea are dreptul sa ceara socoteala oricarui functionar public asupra cârmuirii sale.
16. O societate în care nu este asigurata exercitarea drepturilor omului si nici realizata separarea puterilor nu este o societate constituita.
17. Proprietatea este un drept inalienabil si sfânt, de care nimeni nu poate fi privat daca nu o pretinde necesitatea publica legal constatata si aceasta în conditiile unei despagubiri corecte si prealabile.

 

Sursa: "Francmasoneria - o noua viziune asupra istoriei lumii civilizate", vol.1, Autori Radu Comanescu si Emilian M. Dobrescu

 

LANSARE DE CARTE

Tripla Acolada

De curând, Ed. Conphys ne-a oferit o surpriză: un volum de versuri semnat de dl. Radu Comănescu. 

Nic Iliescu, așa cum îl știu prietenii, Nicolae Iliescu – pre numele său de copertă- dă hârtiei un nou roman, al cărui nume merită pomenit întocmai cum a fost născocit

30 DE ANI DE LA REAPRINDEREA LUMINILOR MASONERIEI IN ROMANIA

În septembrie 1989, la Paris, Marcel Shapira îi comunică lui Dan Amedeo Lăzărescu faptul că Nicolae Ceaușescu e condamnat și va fi răsturnat până la sfârșitul anului. Lăzărescu e stupefiat și incredul, argumentând: ”Bine, dar el are Securitate, are Armată...”. ”Ai să vezi,” – îi răspunde Shapira – ”

EXPERIENTA EUROPEANA A UNITATII IN DIVERSITATE

Când vorbesc despre unitate și diversitate, trebuie să înțeleg conceptele. La prima vedere, unitatea înseamnă domnia asemănărilor


 

Ne puteti contacta la: contact@francmasoneria.ro
Autentificare
SSL
SSL